Financira Evropska unija – NextGenerationEU

Projekt Nakup nove avtomatske linije za krojenje je sofinanciran v višini 152.110,00 EUR (100% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta) iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest. Datum začetka projekta je 01.06.2022, predviden datum zaključka projekta pa je 15.03.2023. Projekt predstavlja investicijo v avtomatizirano postrojenje avtomatskega stroja za razrez, polagalnega stroja, ploterja in programske opreme. Nova avtomatska linija za krojenje, ki je v celoti avtomatizirana (tako proces polaganja kot krojenja), bo zamenjala ročni način dela in nam zagotovila bolj učinkovit proizvodni proces in višjo produktivnost dela. Izvedba projekta nam bo omogočila precejšnje zmanjšanje porabe surovin in energije, do konca leta 2024 pa pričakujemo tudi za vsaj 10% višjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi z letom 2020.

Povezava na stran EU

Povezava na stran vlade RS